Mohamed_NL
10
Sep

Nieuws bericht 2

Hallo

Het project MEN SPEAK OUT dat 8 maanden geleden gelanceerd werd, is goed van start gegaan. Een aantal voorbereidende vergaderingen hebben reeds plaatsgevonden, de situationele analyse is opgestart en de vorming van de ‘peer educaters’ begint in september. Wij zijn vol vertrouwen dat dit project tegemoet zal komen aan de vooropgestelde verwachtingen en zal bijdragen tot de afschaffing van VGV.

Wij nodigen jullie uit kennis te maken met een aantal personen die meewerken aan dit project.

 

Ontmoeting met MOHAMED BASHIR, Himilo Foundation. 

Ik heet Mohamed Bashir. Ik kom uit Somalië en woon in Nijmegen, de oudste stad van Nederland. Ik heb de kans gehad om in dit land te studeren en tegenwoordig beschouw ik Nederland als mijn tweede thuis. Na mijn studies als Graphic Designer, werd ik door mijn nieuwsgierigheid gedreven en besloot ik intercultureel bemiddelaar te worden. Nu, vier jaar later, ben ik dit nog steeds.

Reeds sinds 2013 ben ik betrokken bij de strijd tegen VGV (vrouwelijke genitale verminking). In dat jaar had ik de kans trainer te worden binnen een project van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De bedoeling van dit project was de leden van verschillende gemeenschappen uit te nodigen om samen te komen en over gevoelige onderwerpen te discussiëren, zoals onder andere kinderhuwelijken, gedwongen huwelijk en homoseksualiteit.

Tijdens dit project heb ik vaak over VGV horen praten. Hoewel ik de terminologie kende, wist ik niet goed wat het inhield totdat ik een documentaire zag over het leven van vrouwen die VGV ondergingen. Het is een van de afschuwelijkste dingen die ik in mijn leven heb gezien. Op dat eigenlijke moment ben ik begonnen met het vergaren van meer informatie over de praktijk en de gevaren die ermee gepaard gaan.

 

Wat voor rol speel je binnen het project?

Himilo Foundation is een van de partners van het project. Ik werk voor Himilo als ‘peer educator’. Ik ben onder andere verantwoordelijk voor het verspreiden van de activiteiten onder de gemeenschappen, het organiseren van vergaderingen en de deelname aan de vergaderingen van ‘The European Steering Committee’. Ik zal ook meewerken aan de identificatie en de selectie van de ‘peer educators’.

 

Waarom is dit project zo bijzonder voor je?

De betrokkenheid van mannen is essentieel wat betreft de afschaffing van VGV. Omwille van verschillende uiteenlopende redenen zijn mannen nog steeds te weinig geëngageerd. Het is mijn verantwoordelijkheid om, als man, maar ook als ‘community educator’, in opstand te komen tegen schadelijke praktijken die onze dochters, onze vrouwen en onze moeders pijnigen. Zij hebben onze steun wanhopig nodig in die strijd.

 

Wat zullen volgens jou de belangrijkste obstakels zijn?

De mening van mannen over VGV veranderen zal ons grootste obstakel zijn. Omwille van verschillende uiteenlopende redenen hebben mannen hun eigen interpretatie gevormd betreffende de redenen waarom VGV wordt toegepast

De meeste mannen zijn zich niet bewust van de psychische en fysieke gevolgen van VGV voor de vrouwen en voor onze maatschappij in haar geheel. Het is onze verantwoordelijkheid hen te helpen begrijpen en een punt te zetten achter de praktijk.

 

Heb je al een positieve verandering in je omgeving opgemerkt?  

Ja, en dat is hoopgevend! Tijdens een discussieforum over VGV verschilden sommige reacties van wat ik verwachtte. Ik dacht dat de meeste mannen het onderwerp zouden vermijden. Ik was verbaasd om hen zo openlijk te horen spreken. Wat nog belangrijker is, is dat de meerderheid tegen de praktijk was. Dit gaf me hoop en vertrouwen dat de dingen wel degelijk kunnen veranderen en dat we de afschaffing van deze schadelijke praktijken effectief zullen bereiken.

Post a Comment