_MG_2600
5
Feb

Persbericht – Februari 2016

Mannen sluiten aan bij campagne om vrouwelijke genitale verminking te beëindigen

De Men Speak Out campagne werd gelanceerd op 5 februari 2016

 

GAMS België, FORWARD UK, Stichting HIMILO Nederland en het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen lanceren de eerste Europese voorlichtingscampagne met als doel mannen te betrekken in de preventie van Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) in Europa. Het project Men Speak Out werd mogelijk dankzij de steun van onder andere het DAPHNE-programma van de Europese Commissie.

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) wordt tegenwoordig beschouwd als een ‘vrouwenzaak’. Mannen komen slechts zelden tussen in het proces en hun mening over de praktijk blijft vaak zeer vaag. Alle leden van de gemeenschap zijn echter betrokken bij de praktijk. Ook mannen kunnen en moeten dus een actieve rol spelen in de strijd tegen VGV.

_MG_2541

Sinds september 2015 volgen 45 peer educators in België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland een training waarbij mensenrechten en gender centraal staan. Deze vorming richt zich specifiek tot mannen. Hun taak is, onder andere, om de migrantengroepen in Europa aan te spreken, het debat over VGV in hun gemeenschap op te starten en andere mannen te betrekken in de strijd tegen deze vormen van mishandeling. “Het debat tussen mannen en vrouwen stimuleren is de eerste stap naar het uitbannen van de praktijk”, zegt Fabienne Richard, directrice van GAMS België en coördinatrice van Men Speak Out. “Eén van de deelnemers vertelde ons dat hij dankzij deze vorming de juiste woorden en de moed vond om het gesprek met zijn vrouw aan te gaan, om haar te zeggen dat hij niet wilde dat hun dochter besneden zou worden. Het was de eerste keer dat hij dit onderwerp met haar besprak.”

Om de campagne te ondersteunen, werden in het kader van dit project een reeks posters en videoclips ontworpen. Deze zijn beschikbaar voor het grote publiek HIER en mogen breed verspreid worden.

 

_MG_2559

Sulieman Hashi is afkomstig uit Somalië en woont in Londen. Hij is één van de mannen die de vorming volgden en wilde ook in de video en op de posters verschijnen. Hij weet dat hij hierdoor het risico loopt verworpen of bekritiseerd te worden door sommige leden van zijn gemeenschap, maar hij is er zo sterk van overtuigd dat deze praktijk uitgeroeid moet worden, dat niemand hem kan tegenhouden. “Toen ik tijdens mijn huwelijksreis ontdekte wat ze met mijn vrouw hadden gedaan, besefte ik met welke trauma’s en pijn vrouwen moeten leven. Vrouwelijke genitale verminking heeft ons huwelijk kapot gemaakt. Op dat moment besliste ik te gaan strijden tegen de praktijk.”

In het kader van dit project wordt in de deelnemende landen kwantitatief en kwalitatief onderzoek gevoerd, met als doel meer inzicht te krijgen in de rol die mannen spelen in de instandhouding van de praktijk. De resultaten van dit onderzoek worden tegen eind 2016 bekend gemaakt. Het gaat om de eerste vergelijkende studie over de mening van mannen rond VGV in de Verenigd Koninkrijk, België en Nederland.

Het is zeer belangrijk ook mannen te betrekken tot de strijd tegen VGV. Hierdoor kan de uitroeiing van de praktijk in Europa, en bij uitbreiding in de herkomstlanden, versneld worden. Alle peer educators verklaarden dat ze verandering op gang willen brengen en dat ze de kennis die ze in Europa opdeden, willen delen in hun land van herkomst.

 

Marie Arena is lid van het Europees Parlement en zetelt daar in het Comité voor Vrouwenrechten en Gendergelijkheid. Ze vindt het een goed idee om, in de strijd tegen VGV, bruggen te bouwen tussen Europa en Afrika. “Europese programma’s zouden de diaspora actiever moeten betrekken bij projecten die strijden tegen VGV in de thuislanden, zo kan de impact vergroot worden”, zegt Arena.

 

 

Voor meer informatie en voor het plannen van interviews (in het Nederlands):

Jessica Tatout
Projectverantwoordelijke Vlaanderen
jessica@gams.be
Tel: +32 (0) 2 219 43 40
GSM : +32 (0) 466 18 87 82
www.menspeakout.eu

 

Foto’s

 

Voorstelling partners Men Speak Out

GAMS België is de oudste en grootste organisatie actief in de strijd tegen VGV in België. Via haar activiteiten bereikt de vereniging het hele land: Brussel, Vlaanderen en Wallonië. GAMS België werkte mee aan het opnemen van VGV in het ‘Nationaal Actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld’. GAMS coördineert ook de activiteiten van de Gezamenlijke Strategie voor de strijd tegen Vrouwelijke Genitale Verminking. Dit pluridisciplinair netwerk brengt professionals en leden van de gemeenschappen samen, met als doel de coördinatie van de verschillende activiteiten te verbeteren en kwaliteit en efficiëntie te garanderen.

De missie van FORWARD (Foundation for Women’s Health Research and Development) is de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te stimuleren en de rechten van vrouwen en meisjes te beschermen. Deze organisatie biedt ondersteuning en doet aan voorlichting binnen de Afrikaanse diaspora, dit in samenwerking met partners uit Engeland, Europa en Afrika. Het is hun doel de levensomstandigheden te verbeteren door de strijd aan te binden tegen schendingen van de mensenrechten die de waardigheid en het welzijn van meisjes en vrouwen schaadt. Hierbij werken ze in de eerste plaats rond de thema’s VGV, kinderhuwelijken en obstetrische fistels.

Stichting HIMILO werd opgericht in 2006 en is lid van FSAN (Federatie van Somalische Associaties Nederland). De stichting ondersteunt de Somalische gemeenschap door het aanbieden van ontwikkelingsprogramma’s voor de gemeenschap en capaciteitsversterkende activiteiten. HIMILO heeft ook een goede samenwerking met gemeenschappen uit Soedan, Sierra Leone en Ethiopië. Sommige leden volgden gespecialiseerde vormingen bij FSAN en Pharos.

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen (ITG) is één van de belangrijkste instellingen ter wereld voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening in de tropische geneeskunde en gezondheidszorg. Het ITG voerde twee prevalentiestudies uit omtrent VGV in België (in 2010 en 2014). Sinds 2014 is er ook een module over VGV in het programma van de master Volksgezondheid en het postgraduaat van het In

Post a Comment