Capture d’écran 2017-04-03 à 18.09.06
15
Feb

Resultaten van de “Men Speak Out “ studie

Op jongsleden 6 februari,  internationale dag tegen meisjesbesnijdenis ook wel zero tollerance dag genoemd, was het zover; de resultaten van de “Men Speak Out “ (MSO) studie werden gepresenteerd.. Marthine Bos ( Project researcher en trainer) voor  Himilo;  presenteerde het project  in een volle zaal met genodigden in Den Haag. Een bijzondere studie waarin  voor het eerst de man uitgebreid aan het woord komt. Het MSO project start met een “mixed method study” een onderzoek naar de betrokkenheid van de man  bij de uitvoer van meisjesbesnijdenis.

De onderzoekers gingen aan de slag met vier  vragen een: 1) Weten mannen wat het besnijden van meisjes is, begrijpen ze de risico’s voor de gezondheid, en herkennen ze meisjesbesnijdenis als een schending van de integriteit van de mens?

Vraag twee gaat over communicatie  en vraagt: Is meisjesbesnijdenis een onderwerp van gesprek en hoe wordt er gecommuniceerd tussen mannen en vrouwen over meisjesbesnijdenis. Vraag  drie: Wat is de mening van de man over de traditie meisjesbesnijdenis. Tenslotte vraag vier: wordt de man betrokken bij het nemen van de beslissing of  dochters worden besneden of niet.

Het kwantitatieve deel van de studie had als doel om tot een schatting te komen van het aantal mannen die zich uitspreken voor de traditie hun dochters te besnijden ook  in Europa. Belangrijk is er achter te komen of migratie of een langdurig verblijf in Europa van invloed is op de houding van de man ten opzichte van de traditie meisjesbesnijdenis

Onze kwalitatieve en kwantitatieve studie laat zien dat migratie zeker van invloed is op de mening van mannen over meisjesbesnijdenis, zo is het grootste gedeelte van de mannen die  langer dan vijf jaar in Europa verblijven oprecht tegen meisjesbesnijdenis, velen van hen gaven aan dat kennis, over gezondheid, religie en cultuur met betrekking tot meisjesbesnijdenis  hun van gedachten deed veranderen

Deze studie is uitgevoerd in België,  Engeland en Nederland.en een prachtige start van een project wat mannen betrekt in het bespreekbaar maken van meisjesbesnijdenis. In elk van de drie landen zijn plus minus 15 peer educators getraind, peer-educators zijn bereidt hun kennis te delen en in gesprek te gaan met mannen en vrouwen uit het land van origine. Ook zijn deze peer-educators inzetbaar als mediator tijdens voorlichtingen van bijvoorbeeld de GGD en kunnen hulp bieden bij cultureel sensitieve communicatie.

Na de presentatie van de studie op 6 februari was de vloer voor een aantal van de mannen van “Men Speak Out” ,  Ali, Youssef en Selim namen deel aan  een panel discussie met de zaal. De mannen riepen een ieder op meer kennis te nemen van het feit dat meisjes over de hele wereld nog steeds worden besneden, in vele gevallen tegen de wil van de man in.  De mannen benadrukten dat kennis het allerbelangrijkste is en dat met die kennis een opdracht vrij komt nl een brug te bouwen naar het land van origine. De kennis over te brengen naar daar waar het nog op grote schaal plaats vindt en het bespreekbaar te maken.

De mannen van “Men Speak Out” zijn allen ambassadeurs voor het leven, dat komt tot uiting in de activiteiten die ook na het project nog blijven bestaan. Zo zijn enkele van verbonden als  sleutelpersoon aan  een GGD of een Veilig thuis organisatie om daar als intermediair te fungeren tussen professional en de doelgroep, maar ook om hun gemeenschap te motiveren meisjesbesnijdenis de wereld uit te helpen!!

Capture d’écran 2017-04-03 à 18.08.55

Comments are closed.