Activiteiten
Onderzoek rond mannen en VGV

Momenteel voeren wij een kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit bij mannen van de diaspora in Europa. Aan de hand van dit onderzoek willen wij hun kennis omtrent VGV en hun standpunt tegenover de praktijk evalueren.

Vorming van mannelijke peer educators en supervisie

Ons doel is om groepen peer educators (mannen afkomstig uit gemeenschappen waar VGV uitgevoerd wordt) op te leiden in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Sensibiliseringscampagne

De peer educators zullen activiteiten organiseren binnen hun gemeenschappen. Op deze manier lanceren wij een sensibiliseringscampagne, die hoofdzakelijk zal bestaan uit het verspreiden van boodschappen via televisie, radio en andere media. Op deze manier willen wij de Europese richtlijnen inzake de preventie van VGV versterken.

EU-logo This project is co-funded by the DAPHNE Programme of the European Union

MSO_logo_colors2

 

Via dit project zullen we, in de eerste plaats, de mannen betrekken in de strijd tegen vrouwelijk genitale verminking. Daarnaast willen we, in het kader van respect voor de mensenrechten, ook alle vormen van geweld tegen vrouwen uitbannen en gendergelijkheid stimuleren.