Waarom

Vandaag leven 200.000.000 meisjes en vrouwen in 30 landen van Afrika, het Midden-Oosten en in Asië die een vorm van VGV hebben ondergaan.In Europa werden 500.000 vrouwen geconfronteerd met deze praktijk.


 

 

Het UNESCO-rapport van 2016 toont aan dat vandaag meer dan 200 miljoen meisjes en vrouwen in Afrika en het Midden-Oosten een vorm van vrouwelijke genitale verminking (VGV) hebben ondergaan. De WGO en specialisten over de hele wereld zijn het erover eens dat VGV zware gevolgen kan veroorzaken voor de lichamelijke en mentale gezondheid van meisjes en vrouwen..

Verschillende Europese organisaties vormden samen de campagne End FGM en ontwikkelden strategieën om VGV tegen te gaan. Hun sensibiliseringsactiviteiten bestaan uit de ondersteuning en bescherming van meisjes en vrouwen en worden meestal uitgevoerd door vrouwen. Vooral in Europa stellen we vast dat het engagement van mannen in de strijd tegen deze praktijk problematisch laag is. VGV wordt tegenwoordig beschouwd als een ‘vrouwenzaak’. Mannen komen slechts zelden tussen in het proces en hun mening omtrent de praktijk blijft vaak zeer vaag.

Alle leden van de gemeenschap zijn echter betrokken tot de praktijk. Ook mannen kunnen en moeten dus een actieve rol spelen in de strijd tegen VGV. Hun aandeel in deze strijd is cruciaal en kan het uitroeien van de praktijk in Europa – en in de landen van herkomst – versnellen.

 Via dit project willen we, in de eerste plaats, de mannen betrekken bij de strijd tegen vrouwelijk genitale verminking. Daarnaast willen we, in het kader van respect voor de mensenrechten, ook alle vormen van geweld tegen vrouwen uitbannen en gendergelijkheid stimuleren.

EU-logo This project is co-funded by the DAPHNE Programme of the European Union